in

Tokyo Ghoul: re chính thức có cái “kết đẹp” ở chương179

What do you think?

black clover sẽ có season 2

Cùng xem 10 điểm khác biệt giữa Otaku thời hiện đại và quá khứ