in

Studio Ponoc công bố thông tin chi tiết về dự án anime Modest Heroes

What do you think?

black clover sẽ có season 2

Cùng xem 10 điểm khác biệt giữa Otaku thời hiện đại và quá khứ