in

Spoiler Naruto Gaiden chap 6

Naruto Spoiler
Naruto Spoiler

NARUTO #700+6: Stagnation
Surprise attack!!! Uchiha against Uchiha?!
Sasuke: We’ll see what you’ve got. (Not sure about this on)
*Katon: Goukakyuu no Jutsu*
Naruto: He anticipates with his doujutsu?

[Thanks Wealth, Sasuke is saving the world and everyone else who sent this in]

Naruto 706 Spoiler Trivia: Sarada (サラダ) is the Japanese pronunciation of the Portuguese word “salada”. Her name is also derived from Saraswati, the Hindu goddess of knowledge. It is also the name of Sarada Devi; wife and spiritual counterpart of Ramakrishna.
Source: http://www.mangaspoiler.com/

Naruto #700+6: Ảo mộng
Tấn công bất ngờ! Uchiha đấu Uchiha?
Sasuke: Để ta xem ngươi làm được trò gì!! (Chưa chắc đúng)
*Katon: Goukakyuu no Jutsu* (Hỏa thuật của Sasuke)
Naruto: Hắn có thể đoán trước được nhờ nhãn thuật!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GIPHY App Key not set. Please check settings

What do you think?

Những bộ truyện ngỡ đã kết thúc nhưng bất ngờ được hồi sinh

Top Manga mới nổi triển vọng nhất Nhật Bản năm 2015