Bộ truyện The Seven Deadly Sins sẽ bị tạm ngưng đến giữa Tháng 1 năm 2023

Anime về truyện ma Nhật Bản Yamishibai sẽ lên sóng mùa thứ 4 vào tháng 1