Your Name lần thứ 7 liên tiếp đứng đầu ở Bảng Xếp Hạng Japan Weekend Box Office

Có thể bạn chưa biết những Anime Studio nổi tiếng đã bị phá sản hoặc từng suýt phá sản