in

Liên Hợp Quốc đề xuất việc cấm Loli và Shota

Liên hợp quốc đã đề xuất một sáng kiến quốc tế áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên để thắt chặt các hạn chế và cấm việc khai thác trẻ em cũng như sự phổ biến và lan truyền những nội dung đó. Đây là một đề xuất mang tính nhân văn, tuy nhiên, phạm vi cấm sẽ bao gồm cả hình ảnh và phim hoạt hình do vậy mà nhiều khả năng mọi thứ liên quan đến Loli cũng bao gồm trong phạm vi này.

What do you think?

Xu hướng anime của khán giả Việt “nhất Ecchi, nhì Harem”?

群馬県高校総体 テニス ?