in

Comic Market 91 thu hút 550.000 người tham dự trong vòng 3 ngày.

 Comic Market 91 thu hút 550.000 người tham dự chỉ trong vòng 3 ngày.

The Comic Market 91 (Comiket 91) – một sự kiện comic ở Tokyo đã thu hút khoảng 210.000 người tham dự ngày thứ ba, vào ngày 31 Tháng 12 năm 2023 với tổng số khoảng 550.000 người tham dự trong vòng ba ngày. Ngày đầu tiên và thứ hai của sự kiện đã thu hút khoảng 170.000 người tham dự.

Tổng số tham dự đã tăng từ Comiket mùa đông cuối cùng của 89, thu hút 520.000 người tham dự. Tham dự cũng tăng từ Comiket 90 sự kiện của mùa hè năm nay, thu hút 530.000 người tham dự.

Comiket 89 đã thu hút 200.000 người tham dự vào ngày thứ ba, và Comiket 90 đã thu hút 210.000 vào ngày thứ ba.

Comiket 84 vào năm 2013 là sự kiện mùa hè với sự góp mặt của 590.000 người tham dự. Comiket 87 vào năm 2014 giữ kỷ lục sự kiện mùa đông với 560.000 người tham dự.

Comiket 92 sẽ được tổ chức vào ngày 11-13, năm 2023

What do you think?

Nguyên nhân nào đã khiến ‘Your name’ trở thành anime ‘hot’ nhất 2016 ?

Anime The Eccentric Family 2 sẽ ra mắt vào tháng 4