in ,

[ Album Art ] Những cô nàng đeo kính

Lưu ý

  • ảnh được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau
  • Có 1 số ảnh đơn thuần chỉ là art nên sẽ không thuộc bất kì anime hay Manga nào

4057147_p0.jpg
16417595_p0.jpg
16624417_p0.jpg
20573353_p0.jpg
20644492_p0.jpg
22982369_p0.jpg
24236574_p0.jpg
26490274_p0.png
28861991_p0.jpg
29747564_p0.jpg
30291398_p0.jpg
31857174_p0.png
32007363_p0.jpg
32109990_p0.jpg
32828636_p0.jpg
35585059_p0.jpg
36168734_p0.jpg
41931304_p0.jpg
42274416_p0.jpg
43619715_p0.jpg
46277719_p0.png
47718011_p0.jpg
48446821_p0.png
49792613_p0.png
50191715_p0.jpg
60223956_p0.png
Kuriyama.Mirai.full.1933686.jpg
Pixiv.Id.9578564.full.1957440.jpg
Pixiv.Id.14179321.full.1939899.jpg
Tohsaka.Rin.full.1807079.jpg

What do you think?

Giám đốc của Toei hé lộ dự án phim CG và Live Action cho Áo Giáp Vàng

Tổ chức gây quỹ cho các Animator – Chính bạn có thể đóng góp cho sự phát triển của Anime