in

Thông tin cơ bản về “Mùa Anime” (Anime Season)

Mùa anime TV cũng như 4 mùa truyền hình của Nhật (nhưng thỉnh thoảng được đề cập như “cours”). Mỗi năm có 4 Mùa anime, mỗi mùa thường kéo dài khoảng 13 tuần.

Nhật Bản có 4 Mùa truyền hình:

  • Mùa đông (tháng 1 – tháng 3)
  • Mùa xuân (tháng 4 – tháng 6)
  • Mùa hè (tháng 7 – tháng 9)
  • Mùa thu (tháng 10 – tháng 12)

Một vài series có lẽ bắt đầu vào một tháng khác hoặc năm khác, mặc dù chúng vẫn được liệt kê trong danh sách phát sóng của một mùa nào đó. Ví dụ Naruto Shippuden được liệt kê trong danh sách phát sóng Mùa đông năm 2007 nhưng thực tế phát sóng vào năm 2023.

Các thuật ngữ của Anime TV:

OngoingAnime đang phát sóng

Anime OVAtách biệt khỏi series và thường là phần spin-off hoặc tập ngắn

Anime ONAAnime được phát sóng trên Internet thay vì trên TV

TV ShortAnime dài từ 3 đến 10 phút

CompletedAnime đã hoàn thành

Thứ duy nhất bạn có thể làm nếu một một anime đã hoàn thành chính là…xem OVA, đợi thêm 2 Mùa nữa, hoặc tìm xem một anime mới.

Đơn giản như thế đấy!

What do you think?

おやすミッフィーちゃん ?

Studio Ponoc công bố thông tin chi tiết về dự án anime Modest Heroes