in

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh về cấm nội dung khiêu dâm trẻ em – Trực tiếp nhằm vào Anime & Manga Nhật Bản

Văn phòng Ủy ban Nhân quyền của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em đã xuất bản phiên bản mới của “Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư không bắt buộc về bán trẻ em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em” vào ngày 10 tháng 9. Ủy ban đã thông qua các hướng dẫn vào ngày 31 tháng 5. Các hướng dẫn đề cập đến cả hiệp ước “Công ước về quyền trẻ em” (CRC) được thông qua năm 1989 và “Nghị định thư không bắt buộc về bán trẻ em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em” (OPSC) được thông qua theo CRC năm 2000.

Mục V, “Các hành vi phạm tội bị cấm được quy định trong Nghị định thư không bắt buộc” của tài liệu hướng dẫn mới bao gồm tuyên bố sau:

Ủy ban quan tâm sâu sắc về số lượng lớn tài liệu trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm các bản vẽ và các ấn phẩm ảo, mô tả việc không tồn tại trẻ em hoặc những người dường như là trẻ em có hành vi tình dục rõ ràng và những ảnh hưởng nghiêm trọng mà các tài liệu đó có thể gây ra cho trẻ em về quyền nhân phẩm và bảo vệ. Ủy ban khuyến khích các quốc gia thành viên đưa vào các quy định pháp lý của họ về các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (nội dung khiêu dâm trẻ em) của trẻ em không tồn tại hoặc của những người có vẻ là trẻ em, đặc biệt khi các đại diện đó được sử dụng như một phần của quá trình khai thác tình dục trẻ em .
Theo điều 2 của tài liệu OPSC ban đầu, nội dung khiêu dâm trẻ em được định nghĩa là “bất kỳ đại diện nào, bằng bất kỳ phương tiện nào, của một đứa trẻ tham gia vào các hoạt động tình dục rõ ràng hoặc mô phỏng hoặc bất kỳ đại diện nào của các bộ phận tình dục của trẻ em cho mục đích tình dục chủ yếu.” Các hướng dẫn mới xác định rằng cụm từ “bằng bất cứ phương tiện nào” trong định nghĩa này phản ánh “phạm vi rộng lớn của tài liệu có sẵn trong nhiều phương tiện khác nhau, cả trực tuyến và ngoại tuyến.”

Một dự thảo trước đây của hướng dẫn mới được xuất bản đầu năm nay đã chỉ định rằng cụm từ “một phạm vi rộng của vật liệu” sẽ bao gồm “tài liệu trực quan như ảnh, phim, hình vẽ và phim hoạt hình, biểu diễn âm thanh, bất kỳ biểu diễn truyền thông kỹ thuật số nào; các tài liệu in hoặc trực tuyến; và các vật thể như điêu khắc, đồ chơi hoặc đồ trang trí. “

Tuy nhiên, các hướng dẫn mới được công bố không bao gồm các thông số kỹ thuật.

Các hướng dẫn mới giải thích rằng cụm từ “mô phỏng các hoạt động tình dục rõ ràng” đề cập đến “bất kỳ tài liệu nào, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, mô tả hoặc đại diện cho một đứa trẻ dường như có hành vi tình dục rõ ràng.”

What do you think?

Anime Katana Maidens: Toji no Miko hé lộ trailer đầu tiên

Ngành công nghiệp truyện tranh Thái Lan “bắt đầu cất cánh”