16 Storyboards của Studio Ghibli sẽ khiến bạn muốn xem lại Movie ngay lập tức !!

Anime Love Live! Sunshine!! sẽ có Season 2 vào mùa thu năm nay!