Không có chuyện tất cả các tài liệu của Kyoto Animation đã bị mất sau vụ cháy

厚木基地 桜祭り 2014 ?